In de praktijk wordt er vanuit verschillende behandelmethoden gewerkt. Een van deze methoden is de dialectische gedragstherapie. Dit is van oorsprong een therapie voor cliënten met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis. Sommige technieken uit deze therapievorm zijn echter bruikbaar voor vrijwel iedereen. Dit komt doordat deze therapie voor een gedeelte gebaseerd is op de oosterse Zen filosofie. De therapie is daardoor niet alleen gericht op verandering maar juist ook op acceptatie van dat wat is, ook wel “mindfull” genoemd.

Het woord “acceptatie” schrikt veel mensen af omdat ze het verwarren met goedkeuren. Dat wordt echter niet met acceptatie bedoeld. Acceptatie betekent dat je het huidige moment aanvaardt zoals het is.

Neem bijvoorbeeld in de file staan. Je kunt, als je in de file staat, je hier inwendig tegen verzetten maar het zal de file niet oplossen. Wel worden, door je verzet, je spanning en irritatie steeds sterker. Als je op zo’n moment acceptatie weet in te zetten in plaats van verzet, wordt de file minder belastend. Acceptatie betekent echter niet dat je files “goedkeurt” en voortaan niet meer probeert deze te vermijden.Als je dit in je dagelijks leven in meerdere situaties weet toe te passen zal je leven gemakkelijker worden en leer je beter om te gaan met moeilijke emoties zoals verdriet en angst.

Naast de DGT wordt er ook gebruik gemaakt van technieken uit andere behandelmethoden. Op de bijgevoegde websites is daar heldere informatie over te vinden.

Cognitieve gedragstherapie: www.vgct.nl

EMDR: www.emdr.nl

Systeemtherapie: www.nvrg.nl

Een behandeltraject bestaat uit de intake, behandeling en afsluiting. In de intake worden je klachten en/of problemen in kaart gebracht. Tevens wordt je achtergrond besproken. Op grond van deze informatie wordt jou een behandelvoorstel gedaan en aangegeven welk behandeltraject we volgen (kort, middel of lang). Dit wordt in het tweede gesprek in een behandelplan opgesteld dat we samen ondertekenen.

Tijdens de behandeling worden bovenstaande methodieken gebruikt. Tevens kunnen online behandelingen worden ingezet (E-Health mbv Minddistrict)om optimaal van de behandeling gebruik te kunnen maken. We evalueren de behandeling regelmatig.

Bij de afsluiting van het traject wordt de verwijzer (meestal de huisarts) op de hoogte gebracht van de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Indien nodig vindt overleg plaats met de huisarts of verwijzer voor een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ. Er zal nooit informatie, doorgegeven worden zonder jouw gerichte toestemming. Wij zijn goed op de hoogte van de sociale kaart in Tilburg en omstreken zodat we een goede doorverwijzing kunnen adviseren.

Comments are closed.