Kosten en vergoeding:

De zorg in mijn praktijk valt onder de basisggz. Met alle zorgverzekeraars (Cooperatie VGZ, CZ Ohra Delta Loyd, Menzis, Achmea zilverenkruis, Frieslander, Caresq, VRZ) is er een contract afgesloten. Het kan zijn dat de naam van jouw zorgverzekering er niet tussen staat maar de namen die hierboven vermeld staan, zijn de namen van de hoofdkantoren waar ook kleinere verzekeringen met andere namen onder vallen. Maar neem bij twijfel gerust contact op.
Dat betekent wanneer je 18 jaar of ouder bent en er sprake is van een DSM-V classificatie, het behandeltraject volledig vergoed wordt (op enkele classificaties na, zie hiervoor consulten buiten de vergoeding).
Houd echter rekening met het eigen risico van minimaal 385 euro, dus laat je niet verrassen door een rekening. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, zijn de verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts en een geldig legitimatiebewijs nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor het eerste consult maar niet ouder te zijn dan 3 maanden.

Op basis van de hoeveelheid tijd die nodig is voor een behandeling zijn er 4 trajecten waarin de verzekerde zorg  kan plaatsvinden, dit worden prestatiecodes genoemd: Basis GGZ kort (BK, maximaal 294 minuten, maximum tarief € 487,26), Basis GGZ middel (BM, max 495 minuten, maximum tarief €830,23), Basis GGZ intensief (BI, max 750 minuten, maximum tarief €1301,85) en een onvolledig behandeltraject.  Dit traject wordt ingezet wanneer na het intakegesprek blijkt dat uw problematiek te zwaar of te licht is voor de basis GGZ en verwijzing naar POH of specialistische GGZ nodig is ( het maximum tarief voor dit traject is €198,88). Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt na de intake in onderling overleg voor een prestatietraject gekozen. Bij een traject worden behalve de gesprekken ook de intake, de rapportagetijd en telefonisch- en emailcontact meegerekend.

De maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Conform de richtlijnen van de NZA dient het hele prestatietraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of  als je de behandeling afbreekt.

Consulten die buiten de vergoeding vallen:
Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen zijn DSM-V classificaties die niet meer vergoed worden. Omdat we geen contract hebben afgesloten met de gemeente, worden ook behandelingen van minderjarigen niet meer vergoed. Voor consulten die buiten de vergoeding vallen, geldt een tarief van 90 euro per consult . Voor relatietherapie en gezinstherapie is dat 100,-per consult. Voor een telefonisch- of emailconsult wordt een bedrag van 21,25 in rekening gebracht.
Voor consulten die buiten de vergoeding vallen, wordt er ook geen aanspraak gedaan op het eigen risico.

ROM en DIS en tevredenheid:

Het is verplicht om bij de start en het afsluiten van de behandeling klachtenlijsten af te nemen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. Dit gebeurt met de OQ. Ook ben ik verplicht om de tevredenheid over de behandeling te meten met de CQI en melding te maken van de scores. Het jaar 2017, scoorde ik gemiddeld een 4 uit 4 op het item bejegening, 3.33 op het item informatie over de behandeling, 2 uit 2 op het item vervulling van hulpwensen, 2.93 uit 3 wat betreft bereikbaarheid, 2.60 uit 4 over keuzemogelijkheden in de behandelingen en een 8.71 uit 10 op het item of u mij zou aanbevelen bij een bekende. Daarnaast is het wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie verzameld worden. Als je het hiermee niet eens bent, kun je een speciale privacy verklaring invullen waarin je aangeeft dat je dat niet wilt.

kwaliteitsstatuut:

Vanaf 1 januari is iedere ggz zorgaanbieder verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de
integrale zorg voor de cliënt heeft georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, behandeling, afsluiting wordt beschreven. In het onderstaande PDF bestand is mijn kwaliteitsstatuut te lezen. kwaliteitsstatuut-alleen-lezen

Klachten:

Mocht het onverhoopt gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat we dat met elkaar of met een van mijn collega’s kunnen bespreken. Komen we hier niet uit, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via http://www.klachtencompany.nl De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL (klachtenregeling Jojanneke Horstman).

Comments are closed.