Behandelmethoden

Op dit moment geldt er een wachttijd van ongeveer 8 a 10 weken voor nieuwe aanmeldingen.

In de afgelopen 20 jaar heb ik kennis mogen maken met en mij mogen verdiepen en opleiden in verschillende therapievormen. Voor mij, een van de belangrijkste therapievormen waar ik mee begon te werken bij de GGZ is de Dialectische GedragsTherapie. Dit is een behandelvorm die speciaal ontwikkeld is voor mensen met ernstige borderline problematiek. Hoewel ik nu niet meer werk met mensen met deze heftige problematiek blijven elementen uit deze therapie nog steeds heel waardevol. Het helpt je onder andere om meer zicht krijgen op de functies van emoties, ze beter te leren herkennen in je lijf en deze beter te leren reguleren. Het was voor mij een eerste besef van hoe belangrijk het contact kunnen maken met je eigen lijf eigenlijk is.

Ik werk ook graag met familieopstellingen op tafel (met duplo). Het maakt de onderlinge verhoudingen heel zichtbaar en kan veel meer begrip creëren voor patronen waar jezelf of familieleden tegen aanlopen. Omdat het zich op tafel afspeelt, kijk je er naar en “overspoelt” het je niet.

Daarnaast maak ik natuurlijk ook gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT). Het is de meest gebruikte therapievorm en vormt eigenlijk vaak de basis van waaruit verder behandeld wordt. Soms werk ik geheel volgens een protocol, soms gebruik ik delen van een protocol. Afhankelijk van de klacht, de context en natuurlijk de behoefte en wens van de client. www.vgct.nl

Acceptance en Commitment Therapy is een van de nieuwste vormen van de CGT en ook erg bruikbaar om in te zetten. Bij deze vorm speelt mindfulness een belangrijke rol. Wat is ACT? – ACT in Actie

Als er sprake is van trauma, of hevige gebeurtenissen, kan ik emdr inzetten. www.emdr.nl

Maar mijn diepe overtuiging is dat het betrekken van het lijf bij de gesprekken van enorme toegevoegde waarde kan zijn.  Denk niet dat een lichaamsgerichte therapie er ineens heel anders uit ziet. Het kunnen kleine vragen of spiegelingen zijn die bewustzijn creëren over de signalen die je lijf je geeft. Je lichaam weet wat het nodig heeft. Vaak beter dan het hoofd. Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – NIP (psynip.nl)

l

Een traject

Een behandeltraject bestaat uit de intake, behandeling en afsluiting. In de intake worden je klachten en/of problemen in kaart gebracht. Tevens wordt je achtergrond besproken. Op grond van deze informatie wordt in het tweede of derde gesprek een behandelvoorstel gedaan. Dit voorstel wordt opgesteld in een behandelplan  dat we samen ondertekenen.

Tijdens de behandeling worden bovenstaande methodieken gebruikt. Tevens kunnen online behandelingen worden ingezet (E-Health mbv Minddistrict)om optimaal van de behandeling gebruik te kunnen maken. We evalueren de behandeling regelmatig.

Bij de afsluiting van het traject wordt de verwijzer (meestal de huisarts) op de hoogte gebracht van de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Indien nodig vindt overleg plaats met de huisarts of verwijzer voor een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ. Er zal nooit informatie, doorgegeven worden zonder jouw gerichte toestemming. Wij zijn goed op de hoogte van de sociale kaart in Tilburg en omstreken zodat we een goede doorverwijzing kunnen adviseren.