Behandelmethoden

Op dit moment geldt er een wachttijd van 3 a 4 weken.

In de afgelopen 20 jaar heb ik kennis mogen maken en mij mogen verdiepen en opleiden in verschillende therapievormen. Zoals op de homepage te lezen is, ben ik ervan overtuigd dat het van meerwaarde kan zijn als het lijf bij de behandeling betrokken wordt. Hieronder staan de verschillende methodieken, die ik in kan zetten kort beschreven waaronder ook het lichaamsgerichte. In de dagelijkse realiteit werk ik meestal met een combinatie van handvatten uit de verschillende therapiestromingen. Pesso is een vorm van behandeling, die juist heel puur gegeven wordt, dus niet gecombineerd met handvatten uit de andere stromingen. Op welke manier we gaan werken wordt uiteraard in onderling overleg besproken en afgestemd. 

Cognitieve GedragsTherapie

Deze therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Als je geneigd bent gebeurtenissen in je dagelijks leven door een negatieve bril te bekijken, word je ook gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In de therapie wordt onderzocht of de bril waar je door kijkt wel helemaal klopt.

Acceptance and Commitment Therapy

In deze therapie leer je om ongewenste gevoelens of gedachten te accepteren in plaats van ze te willen veranderen en je te richten op het ontwikkelen van, voor jou, zinvolle activiteiten. Op die manier krijg je weer zelf het roer in handen en ben je beter in staat richting te geven aan je leven op een manier die voor jou fijn is en kun je beter omgaan met dat wat er op je afkomt. 

Emdr

Deze therapievorm wordt voornamelijk ingezet bij klachten die te maken hebben met trauma. Door emdr kan de spanning die ervaren wordt bij herinneringen aan het trauma afnemen. 

Dialectische gedragstherapie

Dit is een behandelvorm die speciaal ontwikkeld is voor mensen met ernstige borderline problematiek en zeer destructief gedrag. Hoewel ik nu niet meer werk met mensen met deze heftige problematiek blijven elementen uit deze therapie nog steeds heel waardevol. Het kan je onder andere helpen om meer zicht krijgen op de functies van emoties, ze beter te leren herkennen in je lijf en ze beter te leren reguleren. Voor mij was het een eerste besef van hoe belangrijk het contact kunnen maken met je eigen lijf is en is het jaren later de opstap geweest om me verder te verdiepen in de meer ervaringsgerichte therapievormen.

Pessotherapie

Dit is een vorm van lichaamsgericht werken. Bij Pesso staat niet de klacht maar de persoon centraal en wordt ervanuit gegaan dat vroegere opgedane emotionele tekorten en trauma’s zich niet alleen mentaal maar ook in het lichaam manifesteren. Het lijf is dan ook leidend. Door middel van oefeningen en structures wordt ervaren hoe problemen zijn ontstaan en hoe ze, door nieuwe symbolische ervaringen op te doen, kunnen worden losgelaten. Pesso kan zowel individueel als in een groep gegeven worden. Zie voor uitgebreide informatie https://pessotherapie.nl

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?