Informatie

Op dit moment geldt er een wachttijd van ongeveer 8 a 10 weken voor nieuwe aanmeldingen.

Jojanneke Horstman

Veiligheid en vertrouwen zijn het belangrijkst zodat je open en eerlijk durft te zijn in het contact en we snel tot de kern kunnen komen.

Kosten en vergoeding:

De tarieven die in rekening worden gebracht voor ongecontracteerde vergoede zorg zijn:

  • Intake 60 minuten 125 euro
  • Behandelconsult 45 minuten 115 euro

De tarieven voor Niet vergoede zorg zijn (gaat volledig buiten de verzekering om):

  • Intake 60 minuten 115 euro
  • Behandelconsult 45 minuten 105

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden anders kan er een bedrag van 45 in rekening gebracht worden.

Omdat ik geen contracten met de zorgverzekeraars heb getekend, zijn er aan de behandeling kosten verbonden. Afhankelijke van de zorgpolis die je hebt afgesloten, wordt er gemiddeld tussen de 60 tot 90 procent vergoed. Bij een zuivere restitutiepolis kan dat zelfs 100 procent zijn.

(check deze website: https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf)

Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vergoeding van je zorgverzekering heb je een geldige verwijzing van je huisarts nodig die een datum dient te hebben van voor het eerste consult met daarop vermoedens van een DSM-V stoornis. Deze kun je uploaden in het patientenportaal voorafgaand aan de intake (is nu nog niet klaar, net zoals de nieuwe website nog in de maak) of meenemen naar de intake.

Je betaalt zelf de factuur aan mij en kunt deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekering. Let op! Van het gedeelte dat vergoed wordt door de verzekering zal ook het eigen risico in rekening gebracht worden, dit komt boven op de kosten van het niet vergoede gedeelte. De hoogte van het eigen risico bedraagt minstens 385 euro. Soms kiezen mensen voor een hoger eigen risico, dus let daar ook op!

Het kan voorkomen dat een behandeling buiten de verzekerde zorg valt (wanneer je een geldige verwijzing hebt en 18 jaar of ouder bent, wordt een intake altijd gedeeltelijk vergoed). Als er b.v. geen geldige DSM-V diagnose gesteld kan worden of omdat je er zelf bewust voor kiest niet via de verzekering te willen declareren. Dan gelden er andere tarieven. Dit komt doordat ik voor niet verzekerde zorg, geen rekening hoef te houden met de eisen van de zorgverzekering en geen aparte kosten hoef te maken voor speciale administratiesystemen. Minderjarige cliënten vallen bij altijd in de niet vergoede zorg omdat ik geen contracten met de gemeente heb getekend.

ROM en DIS en tevredenheid:

Het is verplicht om bij de start en het afsluiten van de behandeling klachtenlijsten af te nemen (Routine Outcome Monitoring= ROM) en de uitkomsten door te sturen naar een dataverzamelbank, samen met nog andere gegevens van de  behandeling. Je ondertekent bij mij een privacyverklaring die voorkomt dat ik gegevens mag doorsturen.

kwaliteitsstatuut:

Het is voor iedere ggz zorgaanbieder verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de
integrale zorg voor de cliënt heeft georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, behandeling, afsluiting wordt beschreven. In het onderstaande PDF bestand is mijn kwaliteitsstatuut te lezen. kwaliteitsstatuut alleen lezen

Privacy:

Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. De gegevens in je dossier zijn geheim. Je dossier wordt 20 jaar bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Je hebt het recht je dossier in te zien.

De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen. Hoe ik met je gegevens omga is te zien in mijn Privacy policy feb 2022

Klachten:

Mocht het onverhoopt gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat we dat met elkaar of met een van mijn collega’s kunnen bespreken. Komen we hier niet uit, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via http://www.klachtencompany.nl De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL (klachtenregeling Jojanneke Horstman).