Informatie

In verband met de op handen zijnde zomervakantie, worden intakes weer vanaf augustus ingepland.

Tarieven en vergoedingen

Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de GGZ.  Hier (patientenfolder) vind je meer informatie over de veranderingen en over de invoering van het zorgprestatiemodel.

Verzekerde ongecontracteerde zorg

Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vergoeding van je zorgverzekering heb je een geldige verwijzing van je huisarts nodig die een datum dient te hebben van voor het eerste consult met daarop vermoedens van een DSM-V stoornis.  

  • Intake 60 minuten 145 euro
  • Behandelconsult 45 minuten 120 euro

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden anders kan er een bedrag van 45 euro in rekening gebracht worden.

De consulten worden maandelijks gefactureerd. Je betaalt zelf de factuur aan mij en kunt deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekering. Let op! Van het gedeelte dat vergoed wordt, zal ook het eigen risico in rekening gebracht worden. Dit komt bovenop de kosten van het niet vergoede gedeelte. De hoogte van het eigen risico bedraagt minstens 385 euro maar kan afhankelijk van je gekozen verzekering ook hoger zijn.

Voor verdere info kijk op https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ 

Niet verzekerde zorg

Het kan voorkomen dat een behandeling buiten de verzekerde zorg valt als er b.v. geen geldige DSM-V diagnose gesteld kan worden* of omdat je er zelf bewust voor kiest niet via de verzekering te willen declareren. Dan gelden er andere tarieven. 

  • Intake 60 minuten 130 euro
  • Behandelconsult 45 minuten 115 euro

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden anders kan er een bedrag van 45 euro in rekening gebracht worden.

*Wanneer je een geldige verwijzing hebt en 18 jaar of ouder bent, wordt een intake altijd gedeeltelijk vergoed ook als er daarna geen diagnose gesteld kan worden. Dit omdat de verzekering ook begrijpt dat er een intake nodig is om vast te kunnen stellen of er wel of geen sprake is van een diagnose.

Coaching

Coaching kan per consult gefactureerd worden of soms, als het b.v. door een werkgever betaald wordt, per traject. In dat laatste geval wordt er eerst een offerte gemaakt.

Consult van 60 minuten  130 euro
Consult van 45 minuten  115 euro

Praktische informatie

Aanlevering gegevens

Sinds 1 juli 2023 zijn alle ggz aanbieders verplicht om een zorgvraagtypering aan te leveren aan de Nederlandse ZorgAutoriteit. Een zorgvraagtypering geeft aan hoe zwaar de zorg is die je nodig hebt, en wordt bepaald op basis van de HONOS (een vragenlijst) die ik na afloop van de intake invul. De aangeleverde gegevens bevatten persoonlijke gegevens maar zonder identificeerbare kenmerken zoals naam, bsn nummer etc. Je kunt ervoor kiezen een privacyverklaring in te vullen zodat de gevraagde gegevens niet ingestuurd hoeven te worden.

Kwaliteitsstatuut

Het is voor iedere ggz zorgaanbieder verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de cliƫnt heeft georganiseerd. In het onderstaande PDF bestand is mijn kwaliteitsstatuut te lezen.

Privacy

Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. De gegevens in je dossier zijn geheim. Je dossier wordt 20 jaar bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier direct na beƫindiging van de behandeling worden vernietigd. Je hebt het recht je dossier in te zien.

De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen. Hoe ik met je gegevens omga is te zien in mijn Privacy policy.

Klachten

Mocht het onverhoopt gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat we dat met elkaar kunnen bespreken. Komen we hier niet uit, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van klant en company via nip@klachtencompany.nl. De klacht kan ingediend worden via het digitaal klachtenformulier, zie voor meer informatie de site van het NIP https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/ en bekijk het bijgevoegde pdf klachten en geschillen regelement.

Betalingsvoorwaarden

Bekijk hier de betalingsvoorwaarden

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?